بلبرینگ صنعتی

تن زره بهترین و برترین وارد کننده بلبرینگ های صنعتی

/%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

بلبرینگ صنعتی یکی از اجزای حیاتی دستگاه های صنعتی است که به منظور کاهش سایش و افزایش عمر مفید دستگاه ها به کار می رود. بلبرینگ ها به عنوان عنصر اصلی در مکانیزم حرکتی دستگاه ها، وظیفه حمایت از محورهای چرخان دستگاه ها را دارند. این اجزا باعث کاهش سایش و اصطکاک در دستگاه های صنعتی شده و با این کار عمر مفید دستگاه ها را افزایش می دهند.


کاربرد بلبرینگ در صنایع مختلف

/bearings-in-industrials

بلبرینگ یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین  تجهیزات و قطعاتی است که معمولا در  تمامی صنایع مورد استفاده قرار  می‌گیرد، کاربرد بلبرینگ در صنایع مختلف  گسترده است.صنایعی که بلبرینگ بیشتر در آن‌ها کاربرد دارد عبارت‌اند از: صنایع غذایی، صنایع فولاد، صنعت ساعت، صنایع دارویی و شیمیایی، صنایع پتروشیمی، صنایع کشاورزی، صنایع هوا و فضا، صنایع خودروسازی


سه اشتباه در روغن کاری بلبرینگ صنعتی

/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

زمانی که صحبت از ماشین آلات کارخانه‌ها و مواردی مشابه می‌شود، اصطکاک شبیه به شمشیر دو سویه‌ای است که ممکن است  هم  در نقش دوست ظاهر شود و هم در نقش دشمن.اگر بخشی از کار شما روغن  کاری ماشین آلات کارخانه است، احتمالا می‌دانید که اصطکاک بیش از حد باعث  می‌شود که عمر مفید بلبرینگ‌های نورد کاهش یابد.  روغن کاری یاتاقان‌های  عناصر نورد یکی از کارهایی است که باید به درستی انجام شود. به منظور کاهش سطح  اصطکاک از گریس کاری استفاده می‌شود و رعایت منظم این  مفهوم بسیار اهمیت  دارد. با اجتناب از سه اشتباه متداول هنگام روغن کاری  بلبرینگ صنعتی  می‌توانید زمان مناسبی را برای این کار در نظر داشته باشید.اینکه بدانید از چه مقدار گریس استفاده کنید، باعث می‌شود که سلامت کلی بلبرینگ‌های صنعتی خود را تامین کنید.