روغن کاری

سه اشتباه در روغن کاری بلبرینگ صنعتی

/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

زمانی که صحبت از ماشین آلات کارخانه‌ها و مواردی مشابه می‌شود، اصطکاک شبیه به شمشیر دو سویه‌ای است که ممکن است  هم  در نقش دوست ظاهر شود و هم در نقش دشمن.اگر بخشی از کار شما روغن  کاری ماشین آلات کارخانه است، احتمالا می‌دانید که اصطکاک بیش از حد باعث  می‌شود که عمر مفید بلبرینگ‌های نورد کاهش یابد.  روغن کاری یاتاقان‌های  عناصر نورد یکی از کارهایی است که باید به درستی انجام شود. به منظور کاهش سطح  اصطکاک از گریس کاری استفاده می‌شود و رعایت منظم این  مفهوم بسیار اهمیت  دارد. با اجتناب از سه اشتباه متداول هنگام روغن کاری  بلبرینگ صنعتی  می‌توانید زمان مناسبی را برای این کار در نظر داشته باشید.اینکه بدانید از چه مقدار گریس استفاده کنید، باعث می‌شود که سلامت کلی بلبرینگ‌های صنعتی خود را تامین کنید.