servo motor

آشنایی کامل با سرو موتور و انواع آن

/information-about-servomotors

سروموتور (Servomotor) یا موتور کنترل، نوعی از موتورهای الکتریکی است  که با هدف به‌کارگیری در سیستم‌های کنترل فیدبک طراحی می‌شود. اینرسی در  این  موتورها پایین بوده و در نتیجه تغییر سرعت در این موتورها بسیار سریع  است.  معمولا قطر این موتورها کم اما درازای آنها زیاد می‌باشد.سرو  موتور به دو دسته کلی سرو موتورهای AC و سرو موتورهای DC تقسیم می گردد.  سرو موتورهای AC انتخاب مناسبی برای کاربـــردهای با توان پایین هستند و به  همین دلیل است که موتورهای AC همیشه به موتورهای DC ترجیح داده می‌شوند.سرو  موتورها کاربردهای فراوانی دارند که در این مقاله به سه کاربرد حرکت محورهای دستگاه CNC، تغذیه دستگاه پرس و پر کردن بطری در خط اشاره می‌شود.