گیربکس

کاربرد گیر بکس در سروموتور

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

گیربکس یکی از اجزای مهم در سیستم‌های سروموتور است که به‌منظور کنترل سرعت و نیروی چرخشی موتور استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی کاربردهای گیربکس در سیستم‌های سروموتور و نحوه عملکرد آن پرداخته خواهد شد.