کاربرد بلبرینگ

بلبرینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

/what-is-bearing

بلبرینگ از دو کلمه ball وbearing  تشکیل شده است. اگر به دستگاه های بزرگ و وسایل مکانیکی و چرخ های  اتومبیل  ها و ماشین های سنگین توجه کرده باشید. می بینید که به راحتی و  نرمی حرکت  می کنند. این اجسام سنگین به واسطه وسیله به نام بلبرینگ به  چرخش در می  آیند. یکی از مفیدترین اختراعات بشر بلبرینگ بود تا بوسیله آن،  برای حرکت  اجسام سنگین از ساییدگی و اصحکاک جلوگیری کنند. با استفاده از  این وسیله به  جای ایجاد ساییدگی اجسام در کنار هم به گردش در می آیند.  بدون بلبرینگ،  لوازم مورد استفاده برای چرخش در سریعترین زمان ممکن نیاز  به تعویض دارند.