لینیر گاید

همه چیز راجب لینیر گاید | ریل واگنی وخدمات ریل واگنی

/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF

لینیرگاید یا ریل مغناطیسی یک سیستم حمل و نقل جدید است که از قوانین الکترومغناطیسی استفاده می‌کند. در این سیستم، واگن‌ها با استفاده از نیروی جذب و دفع مغناطیسی به سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند. این سیستم در مقایسه با سیستم حمل و نقل ریلی سنتی، سرعت بالاتر، کارایی بالاتر، هزینه‌های پایین‌تر و کمترین تأثیر بر محیط زیست را داراست.