ریل و واگن های CNC

تامین ریل و واگن های CNC

/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-cnc

ریل و واگن های CNC  یک سیستم راهبردی است که برای حرکت خطی و دقیق قطعات و ابزارها در محورهای مختلف استفاده می‌ گردد. این سیستم به طور معمول شامل ریل‌های خطی و واگن ها است که قابلیت حرکتی نرم و بدون اصطکاک را فراهم می‌کند.