اسپیندل موتور

استپ موتور و اسپیندل موتور

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

استپ موتور و اسپیندل موتور دو قطعه‌ی مهم در ماشین‌آلات صنعتی هستند که برای حرکت دادن اجزای مختلف آن‌ها استفاده می‌شوند.استپ موتور به صورت یک سیستم کنترلی عمل می‌کند و به وسیله‌ی آن می‌توان تعیین کرد که چقدر حرکت باید انجام شود و در چه زمانی. یعنی به صورت مقطعی و با دقت بالا، حرکت‌های ماشین‌آلات صنعتی را کنترل می‌کند.